НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Тук можете да се запознаете с предмета на дейност, финансовите отчети и интегрираната система за управление на ИСА 2000.

ВОДЕЩА КОМПАНИЯ
ИСА 2000 е водеща строителна компания на територията на България. Компанията предлага цялостни решения в инфраструктурата, недвижимите имоти и производството на строителни материали.
ПЪЛЕН ОБХВАТ
Обхватът на професионалните дейности на фирмата се простира от консултантство, проектиране и финансиране до готово за експлоатация строителство, поддръжка и управление.
КОМПЛЕКСНИ РЕШЕНИЯ
Компанията се ориентира адекватно към индивидуалните изисквания на своите клиенти. Благодарение на сътрудничеството си с тях, се разработват и предлагат индивидуални и комплексни решения.