Кауфланд България

Централна логистична база на Кауфланд България ЕООД & КО КД. Изграждане на логистичен склад до ключ за Кауфланд България ЕООД & КО КД. Складът е с площ от 30 000 квадратни...

Софийски университет

Аудитория 272 в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Софийски университет "Свети Климент Охридски" е първото българско Висше училище, което отваря врати през далечната 1888 година. През 1880 година Министерството на просвещението...

СПСОВ Кубратово

Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор в Софийска Пречиствателна Станция за отпадъчни води "Кубратово", доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация...

Път Пловдив Асеновград

Лот 6, Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив. Инженеринг – проектиране и строителство на 10 километровия участък от републиканската...