Път Пловдив Асеновград

  • English
  • Лот 6, Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив. Инженеринг – проектиране и строителство на 10 километровия участък от републиканската пътна мрежа между общините Пловдив - Асеновград. Инженеринг – проектиране и строителство на 10 километровия участък от републиканската пътна мрежа между общините Пловдив - Асеновград.

    Изграденият път е с по три ленти в посока, и има магистрален габарит с ширина на платното 10 метра. Във всяка посока има и по 2 локални ленти, обслужващи търговските обекти по протежение на пътя. Изградени са всички необходими атрибути на пътя като еластична ограда, банкети, отводняване, осветление. Връзките с по-малките населени места са осъществени чрез кръгови кръстовища, които гарантират адекватна степен на безопасност.