Декларация за поверителност

Тази политика за поверителност („Политика“) описва как Операторът на уебсайтове („Оператор на уебсайтове“, „Ние“, „ни“ или „Нашият“ събира, защитава и използва лично идентифицираната информация ("Лична информация") Вие („потребител“ или „Вие“) можете да предоставите на уебсайт isa2000.pro и който и да е от неговите продукти или услуги (съвкупно, „Уебсайт“ или „Услуги“). Той също така описва изборите, които са ви на разположение по отношение на използването на личната ви информация и как можете да получите достъп и актуализирате тази информация. Тази Политика не се прилага за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.

Събиране на лична информация

Ние получаваме и съхраняваме всяка информация, която съзнателно ни предоставяте, когато попълвате онлайн формуляри на Уебсайта. Можете да изберете да не ни предоставяте определена информация, но тогава може да не успеете да се възползвате от някои от функциите на Уебсайта. Потребители, които не са сигурни каква информация е задължителна, можете да се свържете с нас.

Събиране на нелична информация

Когато посетите Уебсайта, нашите сървъри автоматично записват информация, която браузърът ви изпраща. Тези данни могат да включват информация като IP адреса на вашето устройство, типа и версията на браузъра, типа и версията на операционната система, езиковите предпочитания или уеб страницата, която сте посетили, преди да дойдете на нашия уебсайт, страниците на нашия уебсайт, които посещавате, времето, прекарано на тези страници, информация, която търсите на нашия уебсайт, времена за достъп и дати и друга статистика.

Използване и обработка на събрана информация

Всяка от информацията, която събираме от вас, може да бъде използвана за персонализиране на вашето преживяване; подобряваме нашия уебсайт; подобряваме обслужването на клиентите и отговаряме на запитвания и имейли на нашите клиенти; стартирайте и управлявайте нашия уебсайт и услуги. Събраната нелична информация се използва само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и установяване на статистическа информация относно използването на уебсайтове. Тази статистическа информация не е обобщена по друг начин по такъв начин, че да идентифицира всеки конкретен потребител на системата.

Можем да обработваме лична информация, свързана с вас, ако се прилага едно от следните: (i) Вие сте дали съгласието си за една или повече конкретни цели. Имайте предвид, че съгласно някои законодателства може да ни бъде позволено да обработваме информация, докато не възразите срещу такова обработване (като се откажете), без да се налага да разчитате на съгласие или друга от следните правни основания по-долу. Това обаче не се прилага, когато обработката на лична информация е предмет на европейското законодателство за защита на данните; (ii) Предоставянето на информация е необходимо за изпълнение на споразумение с вас и / или за всякакви преддоговорни задължения по тях; (iii) Обработката е необходима за спазване на законово задължение, на което сте подчинен; (iv) Обработката е свързана със задача, която се извършва в обществен интерес или с упражняването на официална власт, предоставена ни; (v) Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се отнася за обработването, и по-специално дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване или изискване, необходимо за сключване на договор.

Трансфер и съхранение на информация

В зависимост от местоположението ви, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне и съхраняване на вашата информация в държава, различна от вашата собствена. Имате право да научите за правното основание на трансфера на информация в страна извън Европейския съюз или към която и да е международна организация, регулирана от международното публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, и за мерките за сигурност, предприети от нас, за да защитим вашата информация. Ако се извърши такова прехвърляне, можете да разберете повече, като проверите съответните раздели на този документ или се свържете с нас, като използвате информацията, предоставена в секцията за контакти.

Правата на потребителите

Можете да упражнявате определени права по отношение на обработената от нас информация. По-специално, вие имате право да направите следното: (i) имате право да оттеглите съгласието си, когато преди това сте дали съгласието си за обработката на вашата информация; (ii) имате право да възразите срещу обработването на вашата информация, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласието; (iii) имате право да научите дали информацията се обработва от нас, да разкриете информация относно някои аспекти на обработката и да получите копие на информацията, която е в процес на обработка; (iv) имате право да проверите точността на вашата информация и да поискате тя да бъде актуализирана или коригирана; (v) имате право при определени обстоятелства да ограничите обработването на вашата информация, като в този случай ние няма да обработваме вашата информация за каквато и да е друга цел, освен да я съхраняваме; (vi) имате право при определени обстоятелства да получите изтриването на вашата Лична информация от нас; (vii) имате право да получавате информацията си в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако това е технически осъществимо, да я предавате на друг контролер без никакви пречки. Тази разпоредба е приложима, при условие че вашата информация се обработва с автоматизирани средства и обработката се основава на вашето съгласие, на договор, който сте част от или на договорни задължения.

Правото на възражение срещу обработването

Когато личната информация се обработва за обществен интерес, при упражняване на официална власт, предоставена на нас, или за целите на преследваните от нас законни интереси, можете да възразите срещу такова обработване, като предоставите основание, свързано с вашата конкретна ситуация за да обоснове възражението. Трябва да знаете, че ако вашата лична информация се обработва за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу тази обработка по всяко време, без да предоставяте никакво основание. За да научите дали обработваме Лична информация за целите на директния маркетинг, можете да се обърнете към съответните раздели на този документ.

Как да упражним тези права

Всички искания за упражняване на правата на потребителя могат да бъдат насочени към Собственика чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Тези искания могат да бъдат упражнявани безплатно и ще бъдат адресирани от Собственика възможно най-рано и винаги в рамките на един месец.

Поверителност при децата

Ние съзнателно не събираме никаква лична информация от деца на възраст под 13 години. Ако сте на възраст под 13 години, моля, не предоставяйте никаква лична информация чрез нашия уебсайт или услуга. Ние насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на интернет на децата си и да съдействат за прилагането на тази Политика, като инструктират децата си никога да не предоставят лична информация чрез нашия уебсайт или услуга без тяхното разрешение. Ако имате основание да смятате, че дете под 13-годишна възраст е предоставило лична информация на нас чрез нашия уебсайт или услуга, моля, свържете се с нас. Трябва също да сте навършили 16 години, за да се съгласите с обработката на личните си данни във вашата страна (в някои страни можем да разрешим на вашия родител или настойник да направи това от ваше име).

Бисквитки

Уебсайтът използва "бисквитки" за да помогнете за персонализирането на вашия онлайн опит. „Бисквитката“ е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървър на уеб страници. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или предаване на вируси на вашия компютър. Бисквитките са уникално зададени за вас и могат да бъдат четени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката. Можем да използваме бисквитки, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за статистически цели, за да оперираме нашия уебсайт и услуги. Имате възможност да приемате или отказвате бисквитки. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но обикновено можете да промените настройките на браузъра си, за да отхвърлят бисквитките, ако предпочитате. За да научите повече за бисквитките и как да ги управлявате, посетете internetcookies.org

Не проследявайте сигнали

Някои браузъри включват функция „Не проследявайте“, която сигнализира на посещаваните от вас уебсайтове, че не искате да се проследява онлайн активността ви. Проследяването не е същото като използването или събирането на информация във връзка с уебсайт. За тези цели проследяването се отнася до събиране на лична информация от потребители, които използват или посещават уебсайт или онлайн услуга, докато се движат през различни уебсайтове във времето. Нашият уебсайт не проследява посетителите си във времето и в уебсайтове на трети страни. Някои сайтове на трети страни обаче могат да следят вашите дейности по сърфиране, когато ви предоставят съдържание, което им позволява да приспособяват това, което ви представят.

Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове, които не са собственост или контролирани от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките на поверителност на такива други уебсайтове или трети страни. Съветваме ви да сте наясно, когато напускате нашия уебсайт и да четете декларациите за поверителност на всеки уебсайт, който може да събира лична информация.

Информационна сигурност

Ние защитаваме информацията, която предоставяте на компютърните сървъри в контролирана, защитена среда, защитена от неоторизиран достъп, употреба или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки в стремежа си да защитим срещу неправомерен достъп, използване, модификация и разкриване на лична информация в нейния контрол и попечителство. Не може да се гарантира обаче никакво предаване на данни по Интернет или безжична мрежа. Следователно, докато се стремим да защитим вашата лична информация, вие потвърждавате, че (i) съществуват ограничения за сигурност и поверителност на интернет, които са извън нашия контрол; (ii) не може да се гарантира сигурността, целостта и поверителността на всякаква и цялата информация и данни, обменяни между вас и нашия уебсайт; и (iii) всяка такава информация и данни може да бъде гледана или подправяна при транзит от трета страна, въпреки най-добрите усилия.

Нарушение на данните

В случай, че разберем, че сигурността на Уебсайта е нарушена или личната информация на потребителите е разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки срещу сигурност или измама, ние резервираме правото да се предприемат разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на нарушение на данните, ние ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако смятаме, че съществува разумен риск от увреждане на потребителя в резултат на нарушението или ако предупреждението изисква друго по закон. Когато го направим, ще ви изпратим имейл.

Промени и изменения

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика, отнасяща се до Уебсайта или Услугите по всяко време, в сила след публикуването на актуализирана версия на тази Политика на Уебсайта. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в края на тази страница. Продължаващото използване на Уебсайта след каквито и да било такива промени представлява вашето съгласие за такива промени. Политиката е създадена с WebsitePolicies.

Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни условия. Използвайки Уебсайта или неговите Услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящата Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на настоящата Политика, вие нямате право да използвате или да получите достъп до Уебсайта и неговите Услуги.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази политика, моля, свържете се с нас.

Този документ е последно актуализиран на 24 юли 2019 г.