Кауфланд България

  • English
  • Централна логистична база на Кауфланд България ЕООД & КО КД. Изграждане на логистичен склад до ключ за Кауфланд България ЕООД & КО КД. Складът е с площ от 30 000 квадратни метра на височина 18 метра, и има 53 товарни рампи.

    Теренът, върху който е изграден складът, е с обща площ от 150 000 кв.м. и включва още TIR паркинг за 200 камиона, портал, паркинг за 90 автомобила, офис сгради, спринклерен резервоар и около 40 000 квадратни метра земни площи. Складът е изграден до ключ съгласно специфичните стандарти на Възложителя, като е внедрена система за сградно управление, автоматична спринклерна система за пожарогасене, система за пожароизвестяване, отоплителни и охладителни пенетрации, СОТ, и други.