Уведомление за инвестиционно предложение на „ИСА 2000“ ЕООД за разработване на находище за нерудни полезни изкопаеми

„ИСА 2000“ ЕООД уведомява обществеността на община Стара Загора и селата Ракитница и Кирилово, че има следното инвестиционно предложение: „Разработване на находище за нерудни полезни изкопаеми (варовици и долерити) в площ „Аламура 2″ в землището на с. Ракитница и с. Кирилово, Община Стара Загора, Област Стара Загора.

Пълен текст на уведомлението за инвестиционно предложение: четете тук, моля.