Уведомление за инвестиционно предложение от ИСА 2000 ЕООД

Пълен текст на уведомлението за инвестиционно предложение: четете тук, моля.