Туристически център Янан Баота, Китай

Планината Баота е символът на Янан, тя е и най-известната туристическа атракция в този град. Планината Баота е построена в периода на династията Тан, това е важно историческо и културно наследство в Китай. Същността и статутът на планината Баота се проявява в поговорката: „Янан Баота е духовният символ на китайската революция. Днес наше задължение е да защитаваме, наследяваме и пренасяме идентичността на Китайската революция.“ Планината Баота се намира в центъра на град Янан. Тя е ограничена от уникалните особености на терена, т.е. трите планини и две реки, които определят развитието на града. Първоначалната туристическа зона е била неефективно планирана; безбройните пещерни жилища, построени от местните жители, силно са вредили на екологията в планината. Границата между жизненото пространство и туристическата атракция става замъглена, нередовното оформление се отразява върху културния пейзаж и естествената форма на релефа, оказвайки отрицателно влияние върху културното наследство.

През юли 2013 година Янан понася силни валежи; ситуацията ескалира и е причинява масови срутвания на пещерни жилища. Планинският район в близост до туристическата атракция демонстрира сериозна геологична опасност, засягаща архитектурното наследство и живота на хората. За да осигурят безопасността на населението и да защитят природния и културен ландшафт на района, Общинският комитет в Янан и Общинското правителство планират да защитят и подобрят местните условия в района на атракцията. След това е планиран туристически център за подобряване на условията чрез предоставяне на консултации, изложби, информационни центрове и паркинг.

Проектното предложение има за цел да запази и ремонтира ценната архитектура в рамките на обекта, да запази историята и автентичността на местността. Склоновете, планинската пътека, свободните скали и пещерните жилища са обезопасени с армировка. За да се предотврати геологичната катастрофа, обектът е оборудван и с мерки за заустване на наводнения, за справяне с потенциални бедствия. Възстановяването и реконструкцията на фрагментираната планинска екология значително подобрява екологичното качество на туристическата атракция. Като продължение на местната култура, архитектурата утвърждава локалния си стил, ремонтират се и се консервират съществуващите пещери, като се съчетават и с нови сгради. Западната страна на основната сграда е с лице към градския път; терасирана архитектура е приложена, за да се намали тежестта и да се интегрира с естествената среда. Дизайнът също се отразява и в пещерните жилища на север, като постига симбиоза на старото и новото.

Източник: https://www.archdaily.com/927296/yanan-baota-mountain-tourist-centre-thad