Уведомление на "ИСА 2000" ЕООД за инвестиционно предложение за разработване на находище за нерудни полезни изкопаеми

Уведомление за инвестиционно предложение на „ИСА 2000“ ЕООД за разработване на находище за нерудни полезни изкопаеми

„ИСА 2000“ ЕООД уведомява обществеността на община Стара Загора и селата Ракитница и Кирилово, че има следното инвестиционно предложение: „Разработване на находище за нерудни полезни изкопаеми (варовици и долерити)

Туристически център Янан Баота, Китай

Планината Баота е символът на Янан, тя е и най-известната туристическа атракция в този град. Планината Баота е построена в периода на династията Тан, това е важно историческо и културно наследство в Китай. Същността и...

Западното летище в Сидни, Австралия

Избрани сред четиридесет национални и международни кандидати, Zaha Hadid Architects и Cox Architecture спечелиха международния конкурс за дизайн за новото летище в западната част на Сидни, Австралия. Част от бъдещата визия на Сидни, летището, разположено...

Разширяване на хотел Страта в Сесто, Италия

Хотел Страта е завършен през 2007 година: фин обем от хоризонтални дървени лиственични пръчици, които се отлепват от сградата, минават над нея и сякаш растат от заобикалящата го топография. През 2014 година към съседната резиденция...

Първият „умен“ горски град в Канкун, Мексико

Възложен от Grupo Karim’s и проектиран от Stefano Boeri Architetti, първият „умен“ горист град (Smart Forest) в Мексико ще се съсредоточи върху иновациите и качеството на околната среда. Градът балансира зелени и застроени пространства и...

Апартамент Baan 33 в Кет Ватана, Тайланд

Апартамент Baan 33 в Тайланд започва като архитектурен експеримент за дизайн на пространствената връзка между програмно изискване за смесено използване на частно жилище с шест спални и четири обслужващи апартамента. Поради заобикалящия градски контекст и...

Кауфланд България

Централна логистична база на Кауфланд България ЕООД & КО КД. Изграждане на логистичен склад до ключ за Кауфланд България ЕООД & КО КД. Складът е с площ от 30 000 квадратни метра на височина 18...

Софийски университет

Аудитория 272 в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Софийски университет "Свети Климент Охридски" е първото българско Висше училище, което отваря врати през далечната 1888 година. През 1880 година Министерството на просвещението на току-що възстановената българска...

СПСОВ Кубратово

Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор в Софийска Пречиствателна Станция за отпадъчни води "Кубратово", доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори "Нови...

Път Пловдив Асеновград

Лот 6, Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив. Инженеринг – проектиране и строителство на 10 километровия участък от републиканската пътна мрежа между общините...

Главна пътна комуникация Смолян

Главна пътна комуникация – Смолян, Път ІІ-86. Инженеринг – проектиране и строителство на ГПК Смолян, обвързваща съществуващото трасе с новоизградения участък, и осигурява връзка между път II – 86 и път III – 866. Изграденият...