ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ "Родопи горделиви – грамада вековечна, от върхове гранитни верига безконечна..." Иван Вазов
Дървото на Живота

"ИСА2000" ЕООД е сред големите строителни компании в България. Фирмата е семейна и като такава традиционно залага на основни принципи като приемственост и устойчиво развитие с поглед към следващото поколение. Високо квалифицирания технически и изпълнителски състав в комбинация с натрупания опит, от една страна, помагат на "ИСА2000" адекватно да се ориентира към индивидуалните изисквания на своите клиенти.

Кръгова икономика

Новите технологии и затвореният цикъл на производство, от друга страна, гарантират високото качество и кратки срокове за изпълнение. "ИСА 2000" ЕООД си поставя високи цели при енергийната ефективност чрез рециклиране на строителни материали и използването им наново в производството, също и чрез ресурси, щадящи околната среда. Вече 30 години компанията предлага цялостни решения в областта на проектирането и строителството до ключ на обекти от инфраструктурното, хидротехническото и високо строителство.

   ПРЕЗЕНТАЦИЯ
   СЕРТИФИКАТИ
Система за управление на качеството
✔ Системата за управление на качеството е утвърдена и надлежно внедрена и компанията я прилага в съответствие със стандарта EN ISO 9001:2015.
Система за управление на околната среда
✔ Системата за управление на околната среда е утвърдена и надлежно внедрена и компанията я прилага в съответствие със стандарта ISO 14001:2015.
Система за управление на здраве и безопасност
✔ Системата за управление на здраве и безопасност при работа е утвърдена и надлежно внедрена и компанията я прилага в съответствие със стандарта BS OHSAS 18001:2007.
Система за социална отговорност
✔ Системата за социална отговорност е в съответствие с изискванията на стандарта SA 8000®:2008.
   НОВИНИ