Уведомление за инвестиционно предложение от ИСА 2000 ЕООД – област Смолян

„ИСА 2000” ЕООД уведомява обществеността на Област Смолян, че има инвестиционно предложение: „Оползотворяване на инертни строителни отпадъци, включително чрез влагането им в обратни насипи на територията на област Смолян“. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Смолян или в РИОСВ – Смолян.